תפסו את הפירות שזמן ביעורם הוא בשנה השמינית

לפתיחת המשחק התקינו נגן FLASH PLAYER

תפוס את הפרי - ביעור פירות שביעית

עליך לתפוס עם הסל את הפירות הנופלים מהעצים לפני שיפגעו בקרקע.

שים לב! מותר לך לתפוס רק פירות שזמן ביעורם חל בשנה השמינית.  

הזהר שלא לתפוס פירות שזמן ביעורם חל בשנה השביעית!

כדי לתפוס את הפירות עליך להזיז את הילד עם החיצים ימינה ושמאלה, ולהביאו מתחת לפרי המתאים.

כדי להיזכר בתאריך ביעור הפירות תוכל ללחוץ על לוח השנה.

לפתיחת המשחק התקינו נגן FLASH PLAYER

עוד משחקי שמיטה