בואו לתת תרומות ומעשרות לכהן, ללוי ולעני

לפתיחת המשחק התקינו נגן FLASH PLAYER

הוראות המשחק - תרומות ומעשרות

מצוות תרומות ומעשרות היא אחת מהמצוות התלויות בארץ.

במשחק כל שלב הוא שנה אחרת לשמיטה, עליך לבחור דמות (ישראל או לוי) מימין למסך, ולהפריש בעזרתה את התרומות והמעשרות לכהן, ללוי לעני או לאכילה בטהרה בירושלים.          

כדי להעביר את התרומה עליך לדחוף את הארגז המתאים אל המשבצת של מקבל התרומה לפי התרומות והמעשרות הנוהגות באותה שנה.

בהצלחה!

לפתיחת המשחק התקינו נגן FLASH PLAYER

עוד משחקים כללים