בואו להסתובב בשדה ולאסוף רק את הפריטים הנחשבים "מתנות עניים"

לפתיחת המשחק התקינו נגן FLASH PLAYER

מתנה לעני - הוראות המשחק

במשחק הזה נרגיש מה חווה העני האוסף ממתנות העניים שבעל השדה משאיר לו.      

עליך להסתובב בשדה ולאסוף רק את הפריטים הנחשבים "מתנות עניים" שמותר לעני לקחת (לקט, פאה, שכחה, שכחת כמה, פרט, עוללות ועוד)

נתקלת בנקודת שמיטה? מותר לך לקחת כל מה שבשדה משום שבשמיטה הכל הפקר.

היזהר לא להפריע לפועלים העובדים בשדה!   

הפרעת לפועל? צברת פסילה.

לפתיחת המשחק התקינו נגן FLASH PLAYER

עוד משחקים כללים