בואו לגדל חיות בלי לגרום לצער בעלי חיים

לפתיחת המשחק התקינו נגן FLASH PLAYER

הוראות המשחק - אדם וחיה: צער בעלי חיים

הקב"ה ברא את כל העולם בשביל האדם, וגם הרשה לו לשלוט בארץ ולהשתמש בבעלי החיים לצרכיו, אבל התורה אסרה עלינו לגרום צער בעלי חיים ללא צורך.

לאדם יש אחריות כלפי בעלי החיים: עליו להאכיל אותם, לדאוג להם ולאפשר להם לנוח, ואסור לו לפגוע בהם או להעביד אותם קשה מדי.

במהלך המשחק עליך להתקדם במסלול ולבקר במקומות שונים. בכל מקום יוצגו לפניך מקרים שבהם מעורבים בעלי חיים, ותצטרך להחליט אם המקרה המתואר נחשב 'צער בעלי חיים' על פי התורה, או לא. תשובה נכונה תוסיף לך ניקוד ותאפשר לך לעלות בסולמות, תשובה שגויה תוריד לך ניקוד ועלולה גם להוריד אותך למטה במסלול.

הזהר מפצצות לאורך המסלול - פצצה אחת תוריד אותך בשורה, שלוש פצצות יחזירו אותך לתחילת המשחק.
לפתיחת המשחק התקינו נגן Flash Player

בהצלחה!

עוד משחקים כללים