למדו מכלי הגנן על המלאכות האסורות בשמיטה מדברי חכמים

עוד לומדת שמיטה