למדו על הכללים לטיפול בעציצים בתוך הבית בשנת השמיטה

עוד לומדת שמיטה