למד על ערלה ונטע רבעי: הוראות - במטע של דוד עצים שניטעו בשנים שונות. דוד החליט לסמן את העצים הצעירים כדי שלא יאכלו מהם כל זמן שהם ערלה. הוא קשר סרט סביב כל עץ אבל הצבע דהה, עזרו לדוד וצבעו את הסרטים מחדש

עוד דפי צביעה