מצוות שכחה - הוראות: יוסל'ה העני הגיע למטע הזיתים של משפחת יזרעאלי כדי לאסוף מתנות עניים. עזרו לו למצוא עצים שהפועלים שכחו למסוק בשעת המסיק, בעזרת צבע אדום מתחו קו בין יוסל'ה לבין העצים שנותרו עם הפירות ולאחר מכן צבעו את הציור, בהצלחה!

עוד דפי צביעה