מה זה לקט? הוראות במהלך הקצירה נפלו למיכאל חיטים בשדה, הוא השאיר אותם לעניים כדי לקיים את מצוות לקט. עזרו לעני להגיע אל החיטים הפזורות בשדה הנחשבות לקט ולאחר מכן צבעו את הציור.

עוד דפי צביעה