מה זה ראשית הגז? הוראות: שמעיה הכהן קיבל את "ראשית הגז" ממשפחת יהודאי. אך הצמר אבד בחווה, עזור לו למצוא את הצמר- צבע את הציור והשאר רק את הצמר לבן.

עוד דפי צביעה