מהו בכור? הוראות: בחווה של עשהאל השמחה רבה, חיות המשק והבהמות המליטו בפעם הראשונה. עשהאל הזמין את שמעיה הכהן לקחת את הבכורות, אבל שכח לומר לו אילו בכורות לקחת. עקבו אחר החבלים הקשורים לבכורות ותגלו מה שייך לכהן, לאחר מכן צבעו את הציור.

עוד דפי צביעה