מעשר שני - הוראות: שמואל עולה לירושלים לאכול בטהרה מעשר שני, עזרו לו להגיע אל העיר. שימו לב למספרים בדרך, המסלול הנכון עובר רק דרך השנים שבהם מפרישים מעשר שני. לאחר שסיימתם את המשימה צבעו את הציור. בהצלחה!

עוד דפי צביעה