מה זה מעשר ראשון? הוראות בקערה יש 20 פירות, עליך לצבוע את התמונה ולהשאיר בלבן רק את מספר הפירות שצריך להפריש למעשר ראשון.

עוד דפי צביעה