למד על ביכורים: הוראות - עולי רגל הביאו ביכורים לבית המקדש, בדרך הצטרפה אל השיירה בטעות סלסילה של פירות שאינם חייבים במצוות הביכורים. צבעו את הציור והשאירו את הפירות המיותרים בלבן.

עוד דפי צביעה