ריכזנו עבורכם מאגר של דפי מקורות ודפי תרגול לשימוש חופשי, לבניית מערכי שיעור ולהדפסה.

דפי מקורות- עניין שמיטה: 

מקורות מהתורה ומחז"ל וסיכום פרטי ההלכות, מקביל תכנים הנלמדים בלומדה ובמשחקי המחשב "עניין שמיטה" מיועד לא'-ו'.

הפרקים: טעמי השמיטה, דיני ההפקר, איסור מלאכות מהתורה ומחכמים, טיפול בעציצים בשמיטה, מהם פירות שביעית, קדושת פירות שביעית, ביעור, אוצר בית דין, גזירת ספיחין, היתר מכירה. 

ספר השמיטה: 

ספר לימוד המסכם, מבאר ומדגים את העקרונות ההלכתיים והרעיוניים של מצוות השמיטה- בשפה קלה ובהירה.

הפרקים: מהי שמיטה? המלאכות בשמיטה, דיני פירות שביעית, מצוות נוספות בשמיטה, השמיטה בימינו,  חמדת הארץ. 

מילון מושגים:

מילון מתומצת המבאר מושגים חקלאיים ומושגים מעולמן של המצוות התלויות בארץ, כתוב בשפה בהירה וידידותית לילדים, מתוך ספר הקומיקס 'למכירה'.