מהו 'צער בעלי חיים'? מתי מותר לאדם להשתמש בחיה לתועלתו ובאיזה אופן? ומתי שימוש בחיה נחשב אכזריות?

שני מערכי שיעור ודפי עבודה לכיתות א-ג ולכיתות ד-ו

מטרת השיעור לחשוף את הילדים לעמדת היהדות בנושא 'צער בעלי חיים' ובנוגע לשימוש בבעלי חיים להנאתו של האדם. כאשר מנגד עומדות שתי גישות קיצוניות: 

האחת: בעלי החיים נועדו לשימוש ושעשוע של האדם ולכן הוא יכול לעשות בהם כל שעולה על רוחו ללא צורך להתחשב בצרכיהם

השניה: בעלי החיים הם יצורים שווי זכויות לאדם ולכן אסור לו להשתמש בהם בשום צורה

אל מול שתי גישות אלו, נוקטת היהדות גישה מאוזנת המאפשרת מצד אחד שימוש לצרכי האדם, ומצד שני אוסרת על מעשים אכזריים ועל צער בעלי חיים שלא לצורך, כגון שעשוע, או תנאי מחיה לא נאותים.