אתר 'למעשה' הוא אתר אקטואליה הלכתית הנותן מענה לשאלות בכל תחומי החיים ומספק מידע הלכתי עדכני בנושאים שונים.

האתר, מבית מכון התורה והארץ, הוא הכתובת בשבילכם להתעדכן בנוגע לחידושים ופתרונות הלכתיים, לקבל מידע תורני עדכני, לקרוא מאמרים וכתבות המחברים בין בית המדרש לחיי היום-יום,  ולשאול שאלות רבנים מומחים,  בכל התחומים:  מעגל השנה, כשרות, ארץ ישראל, חברה ומשפט, חינוך ומשפחה, טכנולוגיה ורפואה ועוד.

כתובת האתר: www.toraland.org.il

למעבר לאתר לחצו כאן